Bunker Quantity Surveys

Bunker Quantity Survey (BQS) to procedura określenia ilości paliwa żeglugowego dostarczonego na statek w trakcie operacji bunkrowania.

Ponieważ koszt paliwa jest często największym czynnikiem finansowym w kosztach eksploatacji statku, BQS jest uważany za usługę o dużym znaczeniu, zapewniającą dostarczenie odpowiednich ilości paliwa. Z uwagi na to, że operacje bunkrowania często odbywają się w pewnej odległości od biura nabywcy paliwa, ani kupujący, ani sprzedający nie są zazwyczaj obecni podczas trwania transferu i związanych z tym procedur. Dlatego też wszelkie ewentualnie powstałe spory ilościowe lub proceduralne są często czasochłonne i nie rozstrzygają problemów. Kiedy pojawiają się rozbieżności w ilościach przyjętego/wydanego paliwa, mogą one powodować niepotrzebne protesty, opłaty i przestoje. W związku z tym, w interesie nabywcy leży zatrudnienie rzeczoznawcy, w celu sprawdzenia ilości paliw dostarczonych na statek.

Odpowiadając na te potrzeby oferujemy usługę niezależnych pomiarów ilości załadowanego bunkra.

BQS przeprowadzona przez bezstronną, niezależną firmę kontrolną pozwala uniknąć wielu problemów związanych z zakupem paliwa bunkrowego oraz zapewnić sprawiedliwe traktowanie obu stron.

Pomiary i pobieranie próbek paliwa bunkrowego przeprowadzane są zgodnie z przyjętymi normami branżowymi, ponadto możemy również postępować według procedur klientów.

Jesteśmy w stanie wykonać badania paliw w jednym z naszych stowarzyszonych laboratoriów lub zorganizować przesłanie próbek do dowolnego laboratorium wyznaczonego przez klienta.

Scroll to Top