Inspekcje ilościowe towarów

Inspekcje ilościowe mają na celu określenie ilości, masy, bądź objętości przeładowywanych lub składowanych towarów zarówno płynnych, sypkich luzem, jak i pakowanych.

W zakres tej dziedziny kontroli wchodzą:

  • Draft Survey, czyli określenie ilości towaru na podstawie pomiarów zanurzenia statku lub barki.
  • Pomiary wolumetryczne (ullage, sounding) – określanie objętości towaru w tankach statkowych, cysternach kolejowych, autocysternach, czy zbiornikach lądowych na podstawie pomiaru wysokości słupa cieczy.
  • Liczmanka – spisywanie „z natury” ilości jednostek opakowaniowych towarów w trakcie przeładunków z uwzględnieniem cech opakowań, identyfikacją opakowań uszkodzonych, rozmieszczeniem towaru w ładowniach statkowych, czy na pojazdach.
  • Nadzory nad prawidłowością ważenia samochodów, pojedynczych wagonów czy też całych składów kolejowych na wagach samochodowych/kolejowych.
  • Inwentaryzacje towarów składowanych, zarówno pakowanych, sypkich jak i płynnych.
Scroll to Top