Ładunki awaryjne

Oferujemy Państwu kompleksową usługę kontroli ładunków uszkodzonych w trakcie transportu. Działamy zarówno w imieniu firm ubezpieczeniowych, jak również podmiotów ubezpieczonych. Kontrola obejmuje szczegółowe oględziny towaru, określenie rodzaju i rozmiaru uszkodzeń, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, ustalenie prawdopodobnej genezy powstałych uszkodzeń, jak również określenie możliwości ewentualnego dalszego zagospodarowania towaru celem minimalizacji strat.

Dla właścicieli ładunków sporządzone raporty mogą być pomocne w procesie dochodzenia zadośćuczynienia za powstałą szkodę względem spedytora, czy też ubezpieczyciela ładunku. Dla firm ubezpieczeniowych stanowić mogą one podstawę do merytorycznego rozpatrywania zasadności roszczeń ubezpieczonego oraz ustalenia wysokości odszkodowania.

Scroll to Top