Nadzory

Na zlecenie klientów przeprowadzamy nadzory nad przeładunkami towarów, zarówno masowych, jak również drobnicy, sztuk ciężkich, czy też ładunków przestrzennych.

W zakres kontrolowanych czynności, w zależności od typu towarów wchodzą:

  • kontrola stanu technicznego i czystości urządzeń przeładowczych,
  • kontrola środków transportu,
  • określenie ilości przeładowywanego towaru,
  • określenie i dokumentacja uszkodzeń powstałych w trakcie manipulacji,
  • przeładunki sztuk ciężkich i ładunków przestrzennych,
  • prawidłowość sztauowania i mocowania ładunków,
  • pobieranie i sporządzanie próbek lub zestawów próbek,
  • ocena organoleptyczna i analizy sensoryczne towaru w trakcie przeładunków.

Na bazie doświadczeń uzyskanych w trakcie wykonanych nadzorów, oferujemy również usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów przeładunkowych.

Scroll to Top