Oceny techniczne

Najczęstszym celem wydania ocen technicznych jest ustalenie stanu technicznego lub prawidłowości działania elementu albo całego pojazdu, jednostki pływającej, maszyny bądź urządzenia. Wykonujemy również oceny techniczne z zakresu identyfikacji pojazdów.

Każda ocena techniczna poprzedzona jest szczegółowymi oględzinami opisywanego pojazdu bądź urządzenia. Weryfikowane są identyfikatory (tabliczki znamionowe, numer VIN, itp.) oraz parametry techniczne przedmiotowej maszyny, a następnie konfrontowane są one z danymi technicznymi zawartymi w dokumentach np. w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu, itp. Standardowo podczas badań wykonywana jest również szczegółowa dokumentacja fotograficzna. Ocena stanu technicznego skupia się przede wszystkim na ocenie zużycia podzespołów oraz stwierdzeniu charakteru i rozmiaru ewentualnych uszkodzeń.

Scroll to Top