On/Off Hire surveys

On/Off hire survey przeprowadzany jest w celu określenia stanu statku przed rozpoczęciem lub zakończeniem jego czarteru. Pomiary te wykonywane są przed przekazaniem statku czarterującemu (delivery), bądź zwróceniem go przez czarterującego do armatora(redelivery).

Raport z badania zawiera między innymi opis stanu i czystości przestrzeni ładunkowych, stanu urządzeń pokładowych, określenie ilości bunkra (paliw znajdujących się na statku) oraz listę wymaganych certyfikatów.

Condition survey jest wykonywany w celu skontrolowania stanu technicznego urządzeń przeładunkowych, przestrzeni ładunkowych i pokryw ładowni. Wizualna ocena tych elementów umożliwia zidentyfikowanie ewentualnych uszkodzeń powstałych przed przejęciem lub zdaniem statku.

Bunker survey wykonuje się w celu określenia ilości paliw (HFO – paliwo ciężkie, MDO – olej napędowy) znajdujących się na statku. Wartości określone w czasie pomiaru są przeliczane w celu uzyskania rzeczywistych ilości bunkrów w czasie i miejscu przekazania statku.

Kontrolę certyfikatów statku przeprowadza się w celu sporządzenia listy certyfikatów zawierającej między innymi daty i miejsca wydania, organy wydające oraz terminy wygaśnięcia głównych świadectw statkowych.

Scroll to Top