Marine and Cargo surveys

Oferujemy kompleksową kontrolę ilościowo – jakościową towarów w obrocie krajowym, imporcie oraz eksporcie. Kontrole towarów wykonujemy pod kątem zgodności dostaw/wysyłek z wymogami kontraktów, normami krajowymi i międzynarodowymi. Będąc firmą niezależną, zapewniamy naszym Klientom absolutną bezstronność kontroli.

Kontrole przeprowadzamy w polskich i europejskich portach, lądowych terminalach przeładunkowych, u dostawców oraz odbiorców towarów.

Czynności inspekcyjne przez nas oferowane obejmują:

 • pomiary ilości towarów sypkich i płynnych,
 • kontrole ilości towarów pakowanych,
 • nadzory nad ważeniem,
 • kontrole jakościowe towarów,
 • kontrole przedzaładunkowe,
 • kontrole stanu transportowanych ładunków,
 • inspekcje środków transportu i urządzeń przeładowczych,
 • nadzory nad prawidłowością przeładunków i składowania towarów.

W zakres kontrolowanych przez nas towarów wchodzą między innymi:

 • stałe paliwa mineralne,
 • biopaliwa i paliwa wtórne,
 • nawozy stałe i płynne,
 • produkty naftowe,
 • maszyny i urządzenia,
 • stal i wyroby stalowe,
 • złom,
 • zboża, pasze i śruty,
 • melas,
 • towary drobnicowe.

Jesteśmy do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Scroll to Top