Sondy do draftów

Największy wpływ na wartość średniego zanurzenia statku ma właściwy odczyt wartości zanurzenia na śródokręciu, dlatego też należy dążyć do jak najdokładniejszego jej określenia. Wiele czynników wpływa na prawidłowy odczyt wartości zanurzenia, są nimi między innymi falowanie i kołysanie statku. Dlatego też, bazując na wieloletnich doświadczeniach przy pomiarach zanurzenia statków, opracowane zostało urządzenie – sonda do pomiarów wolnej burty statku. Pozwala ono w znacznym stopniu wyeliminować błędy przy określaniu zanurzenia na śródokręciu

Urządzenie składa się z taśmy mierniczej, za pomocą której dokonuje się pomiaru wysokości od punktu referencyjnego, najczęściej linii górnego pokładu (deck line) do lustra wody oraz sensora. Sensor aktywuje się kiedy punkt „0” taśmy znajdzie się na poziomie wody, emitując jednocześnie sygnał dźwiękowy oraz świetlny. Sonda skonstruowana jest w taki sposób, aby wahania poziomu wody wewnątrz czujnika były jak najmniejsze. Pozwala to uzyskać dokładność pomiaru na poziomie 5mm nawet przy znacznym falowaniu.
Scroll to Top