Wyceny

Specjalizujemy się zarówno w wycenie pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, autobusów, jachtów i łodzi, ciągników rolniczych i motocykli, jak i maszyn, urządzeń, środków technicznych i mienia w gospodarstwie domowym. Zajmujemy się również kompleksową wyceną wyposażenia obiektów technologicznych, przedsiębiorstw oraz linii produkcyjnych.

Wycena wartości pojazdu samochodowego sporządzana jest na podstawie szczegółowych oględzin pojazdu oraz, w miarę możliwości, również po przeprowadzeniu jazdy próbnej lub próby drogowej. Podczas oględzin wykonywane są również pomiary grubości powłoki lakierniczej. Do oszacowania wartości pojazdów samochodowych używamy oprogramowania Info–Ekspert – powszechnie stosowanego narzędzia do wyceny pojazdów.

Wycena jachtu lub łodzi bazuje na analizie rynkowej ceny jednostek podobnych, ocenie faktycznego stanu technicznego kadłuba, takielunku, urządzeń maszynowych, instalacji elektrycznej oraz pozostałych elementów mających wpływ na wartość jednostki.

Oferujemy również szacowanie wartości środków technicznych m.in. na potrzeby:

  • zawarcia transakcji kupna/sprzedaży – jako materiał pomocniczy w negocjacjach pomiędzy sprzedającym, a ewentualnymi nabywcami,
  • wyznaczenia ceny wywoławczej podczas przetargu, licytacji, aukcji itp.,
  • przekształceń własnościowych, fuzji, upadłości bądź likwidacji przedsiębiorstwa,
  • określenia majątku przedsiębiorstwa,
  • zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawu.
Scroll to Top